ჩვენს შესახებ

ასე დაიწყო...

ჟურნალი'' გადასახადები და აღრიცხვის'' პირველი ნომერი 2005 წლის 10 იანვარს გამოვიდა. ჟურნალი მიზნად ისახავდა საქართველოში იმ პროფილური დეფიციტის შევსებას, რაც საბუღალტრო და საგადასახადო თემატიკის გაშუქების სფეროში არსებობდა. კერძოდ, ბუღალტrული სტანდარტების, საგადასახადო კანონმდებლობისა და გადასახადების ადმინისტირების  კომენტირებისა და მკითხველისათვის იოლად მისაწვდომი ფორმით ინფორმირების სფეროში. პროფესიონალთა გუნდთან ერთად

წლების მანძილზე ,,გადასახადები და აღრიცხვა „ თანდათან ჩამოყალიბდა  მკითხველის სამაგიდო პერიოდულ გამოცემად, რომელიც დიდ დახმარებას უწევს ბუღალტრებსა და მენეჯერებს წარმოების მართვისა და გადასახადების სწორად დროულად გადახდისა თუ ფინანსური აღრიცხვის მხრივ.


მისია

,გადასახადები და აღრიცხვა’’ წარმოადგენს საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ და მოთხოვნად ჟურნალს

ჩვენი ფასეულობები

  • ინფორმაციის აქტუალურობა და ოპერატიულობა
  • მომხმარებლის ინტერესების მაქსიმალურად გათვალისწინება
  • საქმისადმი ერთგულება, გუნდურობა და მაღალი პროფესიონალიზმი
  • ინოვაციურობა, დინამიკურობა და პროგრესულობა
  • მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა