კურსები

            ჟურნალი “ გადასახადები და აღრიცხვა“                                                                                                                                                                                                          

 

                                 გთავაზობთ:                                                                                                                           

 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს  საგადასახადო საკითხებში.

კურსი მოიცავს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით და ბუღალტრული აღრიცხვის

საერთაშორისო სტანდარტებით (ბასს) დადგენილი ნომრების შესწავლას (მათ შორის,

გადასახადების გამოანგარიშებისა და საგადასახადო ორგანოებში წარსადგენი შესაბამისი დეკლარაციების შევსების წესებს). ჯგუფში გაწევრიანება შეუძლიანებისმიერ დაინტერესებულ პისრ   (ინდმეწარმეებს,ბუღალტრებს,სტუდენტებს,საგადასახადო სისტემასში მუშაობის მსურველებს სტაჟიორებს და სხვა.).

   სწავლებას წარმართავენ საგადასახადო და სხვა მაკონტროლებელ ორგანოებში ხანგძლივი მუშაობის გამოცდილების მქონე მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები.

   სწავლების ხანგძლივობა 2 თვე  , კურსის ღირებულება 300 ლარი, გაიცემა  სერთიფიკათი . დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მოგვმართეთ შემდეგ საკონტაქტო ტელეფონზე:295 71 28 ; 295 71 30

მისამართი : ჩუბინაშვილის 50